biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Justian

nie żyje
ur. 1888-09-19, Lwów
zm. 1936-02-24, Warszawa

Biografia

JUSTIAN Kazimierz (19 IX 1888 Lwów - 24 II 1936 Warszawa), śpiewak, aktor. Był synem Józefa J. i An­toniny z Leszczyńskich. Po ukończeniu szkoły real­nej debiutował w 1904 w lwow. T. Ludowym, potem występował na prowincji i poważnie chorował. W 1908-12 należał do zespołu t. w Poznaniu. W 1912 wyjechał za granicę. Po powrocie do kraju został od 1919 zaangażowany do T. Polskiego w Warszawie, w 1920-23 występował w T. Miejskim we Lwowie, w 1923-25 w T. Polskim w Warszawie, w 1925 w T. Szkarłatna Maska, w sez. 1925/26 w T. im. Bogusławskiego, 1926/27 w T. Ćwiklińskiej i Fertnera, w 1927-33 w T. Narodowym i T. Letnim (w 1929 występował gościn­nie w T. Nowym w Poznaniu i z zespołem tego t. wyjeżdżał na występy do Gdańska), od sez. 1933/34 ponownie w T. Polskim i na innych scenach TKKT. Uznawany był za bardzo zdolnego aktora charakte­rystycznego; wg A. Grzymały-Siedleckiego "zarówno w operetce, jak i w farsie przykuwał uwagę jednym zwłaszcza szczegółem - rzadko w naszych teatrach spotykanym - poczuciem komiki niespodziewanego ruchu". We wspomnieniu pośmiertnym pisano, że "stylem gry przypominał Kamińskiego. Opracowywał rolę w najdrobniejszych szczegółach, gesty i mimikę poddawał skrupulatnej kontroli, jaskrawą pointą szafował oszczędnie, ale celnie, był raczej powściąg­liwy, skupiony, czasem może nawet chłodny. Ze szcze­gólną ekspresją grał postacie o podkładzie diabolicznym, pysznie oddawał zduszoną namiętność tzw. czarnych charakterów" (Express Poranny 1936 nr 5). Grał m.in. Rejenta ("Pan Damazy"), Wurma ("Intryga i miłość"), Bęczkowskiego ("Uciekła mi przepióreczka"), Rejenta ("Zemsta"), Odysa ("Achilleis"), Pagatowicza ("Grube ryby"), Chlestakowa ("Rewizor"), Hr. Almavivę ("Cyrulik sewilski"), Teofila ("Głupi Jakub"). Był również aktorem filmowym.

Bibl.: Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Lorentowicz: T. Polski; Orlicz (il.); Szczublewski: Artyści i urzędnicy; Warnecki; Express por. 1936 nr 5; Kur. warsz. 1936 nr 54; Teatr 1936 nr 19/20; Mika.

Ikon.: Fot. w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1930 - Na Sybir; 1931 - Dziesięciu z Pawiaka; 1933 - Dzieje grzechu.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.