teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leopold Brodziński

nie żyje
ur. 1894-11-12, Warszawa
zm. 1942, Oświęcim

Biografia

BRODZIŃSKI Leopold, właśc. L. Trzebuchowski (12 XI 1894 Warszawa - 1942 Oświęcim), aktor, dyr. teatru. Po studiach w warsz. Szkole Aplikacyjnej debiutował w T. Letnim w Warszawie. W sez. 1915/16 występował w T. Artystycznym i t. Polskie Miniatury, a dorywczo także w T. Letnim. Od 13 XI 1915 do 8 V 1916 kiero­wał zespołem Tow. Dramatycznego, 1916-18 prowadził zorganizowany przez siebie zespół Niezależnych. W 1919 występował w warsz. t. Miraż, t. Qui Pro Quo, następnie w objazdowym T. Żołnierskim. Od paździer­nika 1919 do stycznia 1920 kierował T. Dramatycznym w Warszawie. W późniejszym okresie występował tylko sporadycznie, m.in. w sez. 1929/30 w zespole pol. w Pa­ryżu pod kier. K. Bendy. W 1932 kierował (wraz z M. Wawrzkowiczem) T. Nowości w Warszawie, od 3 IX tego roku był współdyr. t. 830. W sez. 1938/39 był referentem prasowym T. Kameralnego i kilkakrot­nie wystąpił tam w rolach epizodycznych. Przez całe życie grał niewielkie role charakterystyczne, z więk­szych zaś Samuela ("Sędziowie"). Pracował też jako dziennikarz; w 1919-20 redagował i wydawał "Przegląd Teatralny", a 1924-25 "Przegląd Teatralny i Filmo­wy". Napisał kilka sztuk, m.in. "Ironia losu" (1913), "Miłość i zazdrość" (1926), tłumaczył też sztuki i libretta operetkowe. Zginął w obozie hitlerowskim.

Bibl.: Filler: Operetka; Sempoliński: Wielcy artyści; Sikorski: Szkoła Aplikacyjna s. 75; Straus: Repertuar 1915-16.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.