teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Roman Jaglarz

nie żyje
ur. 1904-03-31, Kraków
zm. 1948-10-15, Olecko

Biografia

JAGLARZ Roman (1902 lub 1904 - 15 X 1948 Olec­ko), aktor. Był synem dyr. gimn. w Krakowie, mężem aktorki Ireny J. Ukończył krak. Szkołę Dramatyczną i 24 VI 1925 brał udział w popisie uczniów. W sez. 1925/26 występował w krak. T. im. Słowackiego, 1927/ 28 w T. Miejskim w Sosnowcu, w 1928-33 w T. Miej­skim w Toruniu, w kwietniu 1933 w T. im. Zapolskiej w Warszawie, 1934-36 w T. Wołyńskim im. Słowackie­go w Łucku, w sez. 1936/37 w T. Miejskim w Byd­goszczy, w 1937/38 w T. Miejskich w Wilnie, 1938/39 w T. Polskim w Poznaniu. Brał też udział w objazdach zespołu Reduty. Podczas II wojny świat. został wy­wieziony do Niemiec i przebywał w Essen, skąd wrócił w 1947. Grał m.in. Diabła ("Dziady"), Jakuba ("Skąpiec"), Borutę ("Zaczarowane koło"), Majora ("Fantazy").

Bibl.: T. Wołyński (il.); Afisze, IS PAN; Akt zgonu nr 46/1948, USC Olecko.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.