biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Kustowski

nie żyje
ur. 1894-10-01, Kraków
zm. 1944, Warszawa

Biografia

KUSTOWSKI Stanisław Jerzy (1 X 1894 Kraków - 1944 Warszawa), aktor. Był synem Zygmunta K. i Wik­torii z Kozłowskich. Uczył się w szkole przemysłowej, następnie zaś w szkole dram. w Krakowie (brał udział w popisie szkoły 25 VI 1921 w T. im. Słowackiego). Brał też lekcje u L. Bończy-Stępińskiego. Od 1919 do 1928 występował w T. Miejskim im. Słowackiego w Krakowie (w grudniu 1920 z zespołem krak. w Cieszy­nie), w sez. 1928/29 w T. Miejskich we Lwowie. Następ­nie grał w Warszawie: w 1929-32 w T. Polskim i T. Małym, w drugiej poł. 1932 w T. Artystów (był tu ak­torem i sekretarzem t.), w 1933-39 na scenach T. Miej­skich a potem TKKT: T. Narodowego, T. Nowego i T. Letniego. Grał m.in.: Jankowskiego i Sekretarza ("Dziady"), Elektrotechnika ("To co najważniejsze"), Nicka ("Maria Stuart" J. Słowackiego), Kaznodzieję ("Miłosier­dzie"), Pustaka ("Fircyk w zalotach"), Papkina, Dyndalskiego i Perełkę ("Zemsta"). W 1932 był sekretarzem Za­rządu Głównego ZASP. Został rozstrzelany przez Nie­mców jako zakładnik.

Bibl.: Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I; Pam. teatr.

1963 z. 1-4 s. 371, 1964 z. 4 s. 419, 1968 z. 3 (E. Krasiński s. 390, 395); Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. w rolach - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.