teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Artur Socha

nie żyje
ur. 1896-11-23, Warszawa
zm. 1943-07-14, Perth Szkocja

Biografia

SOCHA Artur Klemens (23 XI 1896 Warszawa - 14 VII 1943 Perth w Szkocji), aktor. Był synem -> Edmun­da S. i Natalii z Maślaków. W 1912-15 uczył się w Szko­le Aplikacyjnej. Następnie został przymusowo ewakuo­wany do Rosji. Przebywając we Władywostoku orga­nizował przedstawienia teatr. w tamtejszym Domu Pol­skim. Po powrocie do kraju występował w sez. 1922/23 w T. Polskim w Katowicach, w 1923-28 w T. im. Sło­wackiego w Krakowie, w 1928-29 w T. Miejskim w Ło­dzi, a także z zespołem t. łódz. w warsz. t. Elizeum. Je­sienią 1929 przeniósł się na stałe do Warszawy; grał wtedy i reżyserował "Hinkemanna" w t. Ateneum, w 1930-33 występował w T. Narodowym i Nowym, w 1933-39 na scenach TKKT (od 1936 głównie w T. Narodo­wym).

Obdarzony korzystnymi warunkami zewnętrznymi, głębokim głosem i piękną dykcją, grał przede wszystkim role amantów i bohaterów. W Warszawie niektóre role dublował z J. Węgrzynem. Grał m.in. Mickiewicza ("Le­gion"), Wernyhorę ("Wesele"), Księdza Piotra ("Dziady"), Cara ("Kordian"), Albę ("Don Carlos"), Laertesa ("Hamlet"), Piotra ("Judasz z Kariothu"), Klotalda ("Życie snem"), Kre­ona ("Medea"). Występował też w filmach.

Bibl.: Łoza: Czy wiesz I; Sikorski: Szkoła Aplikacyjna s. 59, 64, 86; Wiad. 1943 nr 32, 37; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1928 - Huragan; 1931 - Dziesięciu z Pawiaka; 1932 - Księżna Łowicka; 1934 - Przeor Kordecki - Obrońca Częs­tochowy; 1936 - Barbara Radziwiłłówna; 1937 - Ty, co w Ostrej świecisz Bramie; Znachor; 1938 - Geniusz sceny, Za zasłoną.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.