biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bolesław Kudewicz

nie żyje
ur. 1887-05-31, Lwów
zm. 1957-03-31

Biografia

KUDEWICZ Bolesław (31 V 1887 Lwów - 31 III 1957), scenograf. Ukończył ASP w Krakowie. W 1923-26 był scenografem i kierownikiem działu dekoracyjne­go w T. Miejskim w Łodzi, w 1926 pracował w T. im. Słowackiego w Krakowie, od sez. 1926/27 do 1929 (być może dłużej) w T. Miejskich we Lwowie, w sez. 1935/ 36 ponownie w T. Miejskim w Łodzi. Opracował sce­nografię m.in. następujących przedstawień: "Akropolis" (Kraków 1926), "Cyd" (Łódź 1924), "Moralność pani Dulskiej" (Łódź 1936).

Bibl.: Album T. Miejskiego w Łodzi; Fallek: Cztery sezony; Strzelecki: Plastyka teatr.; Wroczyński: Pół wieku.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.