biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Sylwia Jutkiewicz

nie żyje

Biografia

JUTKIEWICZ Sylwia, zamężna Mayzel, pseud. Wolska (ur. 15 VI 1871 Warszawa - działała do 1910), aktor­ka. Była córką przemysłowca i właściciela hotelu w Warszawie. W 1895 ukończyła warsz. szkołę dram. (pod pseud. Wolska) i debiutowała w zespole S. Sta­szewskiego i J. Puchniewskiego w Kaliszu, w 1896 występowała u W. Glogera w Łodzi (w lecie tego ro­ku z zespołem łódz. w warsz. Cyrku), w sez. 1896/97 w t. pozn. (pod właściwym nazwiskiem), w zespole J. Puchniewskiego w Częstochowie (1897), w t. krak. (debiutowała 26 III 1898 w roli Wiktusi - "Złote koł­nierze"), w lecie 1898 w warsz. t. ogr. Wodewil (dyr. L. Dobrzański), od września 1898 do 1910 w t. Krak. (w sez. 1900/01 grała także w krak. T. Lud., a w lecie 1901 w zespole A. Mielewskiego w Zakopanem, Kry­nicy i Szczawnicy). Wg K. Estreichera była "średniego wzrostu, szczupła, o twarzy zarysowanej regularnie", miała "rysy ruchliwe, oczy wyraziste, gęsta żywe, ruchy swobodne". Grała m.in. Franciszkę ("Woźnica Henschel"), Józię ("Tamten"), Marię ("Rewizor"), Akulinę ("Potę­ga ciemnoty"), Mańkę ("Popychadło"), Dorotę ("Jan Kocha­nowski w Czarnolesie"), Spinozę ("Uriel Akosta"). "Wszys­cy recenzenci godzą się na to - pisał K. Estreicher - że Jutkiewiczówna od pierwszej chwili wstąpienia na scenę okazała talent samoistny, że objąwszy role naiw­ne i podlotków po Tekli Trapszo, rolami tymi wypeł­niła lukę po ubytku najpierwszej naiwnej polskiej, że obecnie ona nie pozostawi po sobie następczyni. Że w rolach charakterystycznych jest nieraz doskonała i nawet może nie ma sobie równej".

Bibl.: EMTA 1895 nr 27; Pam. teatr. 1970 z. 3 (K. Estreicher); Afisze, IS PAN; Mika; Ubezpieczenia i emerytury, sygn. TM 56, WAPKraków.

Ikon.: T. Axentowicz: Portret, (pastel?), 1901, repr. - MT Warszawa; K. Żelechowski: Portret, olej, 1902 i portret, olej, 1903 - MH Kraków; Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa, Muz. im. A. Mickiewicza Warszawa, MHKraków, zb. S. Dąb­rowskiego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.