biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Helena Łazarewiczówna

nie żyje

Biografia

ŁAZAREWICZ Helena, zamężna Stadnicka (6 III 1880 - przed 1939 Steinhof pod Wiedniem), aktorka. W 1900 ukończyła Klasę Dram. przy Warsz. Tow. Mu­zycznym i została na sez. 1900/01 zaangażowana do T. Miejskiego w Krakowie, gdzie występowała do lu­tego 1910 wyróżniając się w rolach lirycznych i rolach amantek. Grała w tym czasie z powodzeniem m.in. Imaginację ("Kordian"), Helenę ("Cymbelin"), Marynę ("Wesele") i Hymen ("Jak wam się podoba"), zwracając uwagę piękną sylwetką i wyrazistymi rysami. Po wyj­ściu za hr. Stadnickiego ustąpiła ze sceny.

Bibl.: Kur. warsz. 1900 nr 171; Afisze, IS PAN; Akta doty­czące ubezpieczeń i emerytur, sygn. TM-56 Arch. m. Krakowa i woj. krak.

Ikon.: S. Rzecki: Portrety (dwa), autolit., Teka Melpomeny 1904; Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.