biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Leon Czechowski

nie żyje
ur. 1885-01-22, Kraków
zm. 1938-08-08, Bydgoszcz

Biografia

CZECHOWSKI Leon (2211885 Kraków - 8 VIII 1938 Bydgoszcz), aktor, dekorator. Był synem Marce­lego Cz., suflera, i-> Pauliny Cz. z Kwiecińskich, bra­tem aktorek Jadwigi Grek-Koreckiej i Heleny Stomowej. Po ukończeniu gimn. św. Jakuba w Krakowie wstąpił tam do Akademii Sztuk Pięknych i kształcił się pod kier. J. Mehoffera; następnie studiował w Mo­nachium. W 1904 występował w Szczawnicy z zespołem aktorów krak., w sez. 1904/05 w T. Ludowym w Kra­kowie, a w 1905-10 w krak. T. Miejskim. Grał nie­wielkie role, często epizodyczne, m.in. Kubę ("Kościusz­ko pod Racławicami"), Staszka ("Wesele"), Maćka ("Betlejem polskie"), Dionizego ("Jak wam się podoba"), Apte­karza ("Romeo i Julia"). Okresowo pracował także jako dekorator, m.in. w 1909 opracował scenografię "Wiel­kiego Fryderyka". Otrzymawszy stypendium, wyjechał do Włoch. Po powrocie do kraju poświęcił się pracy malarskiej; malował portrety aktorów, m.in. J. Węgrzy­na i L. Wyrwicza.

Bibl.: Jaracz: O teatrze; Afisze, IS PAN; Informacje siostry J. Grek-Koreckiej; Materiały Słownika Artystów Polskich, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.