biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Halina Doree

nie żyje

zm. 1939-05-23, Łódź

Biografia

DOREE Halina (działała od 1935 - zm. 23 V 1939 Łódź), aktorka. W 1935 występowała w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1936/37 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, a także z jego zespołem w Gdańsku, w sez. 1937/38 w T. Wołyńskim im. Słowackiego w Łucku. W styczniu 1938 występowała gościnnie w Bydgoszczy. W sez. 1938/39 należała do zespołu T. Miejskich w Ło­dzi; na pocz. 1939 występowała gościnnie w Poznaniu. Obdarzona dobrymi warunkami scenicznymi, grała m.in. takie role jak: Rena ("Kobieta bez skazy"), Marta ("Ormianin z Bejrutu"), Dr Anna Mathee ("Matura"). Występowała także w filmach.

Bibl.: Kur. łódz. 1939 nr 143.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa.

Film.: 1935 -Dwie Joasie; 1938 -Paweł i Gaweł; 1939 - Sportowiec mimo woli, Złota maska.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.