biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ludwik Fritsche

nie żyje
ur. 1872-08-17, Częstochowa
zm. 1940-09-04, Warszawa

Biografia

FRITSCHE Ludwik (17 VIII 1872 Częstochowa - 4 IX 1940 Warszawa), aktor, dyr. teatru. Był synem Gu­stawa F., lekarza, i Anieli z Klimaszewskich, mężem -> Zofii Dobrzańskiej. Po ukończeniu szkoły średniej od­bywał studia agronomiczne i jednocześnie występował w Tow. Miłośników Sceny w Warszawie. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. R. Żelazow­skiego. Debiutował w 1902 w t. łódzkim. W sez. 1903/04 występował w t. pozn., w lecie 1904 (czerwiec-wrzesień) w zespole H. Halickiego w Lublinie, w sez. 1904/05 w T. Ludowym w Krakowie, w 1905/06 w T. Miejskim we Lwowie, w 1906/07 w T. Miejskim w Krakowie, po­tem kolejno w T. Małym w Warszawie (1907/08), w Ło­dzi (1908/09 i 1911/12), w T. Miejskim we Lwowie (1910/11, 1912-14, 1918/19), T. im. Słowackiego w Krakowie(1914/15) i T.Bagatela w Krakowie(1919-22). Od września 1917 (prawdopodobnie do 1918) prowa­dził własny zespół objazdowy pod nazwą T. Nowoczes­ny. W sez. 1922/23 i 1923/24 występował w T. Rozmai­tości w Warszawie, w 1924-34 w T. Polskim i T. Małym, od sez. 1934/35 do wybuchu II wojny świat. na scenach TKKT, najczęściej w T. Narodowym i T. Nowym. Szczupły, o eleganckiej sylwetce i kształtnej głowie, przypominający wyglądem K. Kamińskiego, występo­wał w rolach charakterystycznych amantów. Grał m.in. Kalenickiego ("Karykatury"), Dziennikarza ("Wesele"), Podkolesina ("Ożenek"), Delfina ("Święta Joanna"), Kapsa ("Nadzieja"), Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"), Edmunda ("Maskarada" J. Iwaszkiewicza), Kręckiego ("Aszantka"), Firsa ("Wiśniowy sad"). Rejenta ("Zemsta"), Starego Aktora ("Wyzwolenie").

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 181; Lorentowicz: T. Polski; Pajączkowski: Teatr lwow.; PSB VII (T. Trzciński); Spis ZASP 1923; 75 lat T. Pol. w Poznaniu; Warnecki; Webersfeld: Teatr Hellera; Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Film.: 1928 - Pan Tadeusz; 1930 - Moralność pani Dulskiej; 1932 - 10% dla mnie, Księżna Łowicka, Rok 1914; 1933 - Jego ekscelencja subiekt, Każdemu wolno kochać, Dzieje grze­chu; 1935 - Dwie Joasie; 1936 - Bohaterowie Sybiru, Pan Twardowski, Trędowata; 1937 - Halka, Ordynat Michorowski; 1939 - U kresu drogi. Złota maska.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.