biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Roman Górowski

nie żyje
ur. 1900
zm. 1938

Biografia

GÓROWSKI Roman (działał od 1924 - zm. ok. 1938), aktor. W 1924-26 występował w T. im. Bogusławskiego w Warszawie, w sez. 1926/27 w T. Miejskim w Lublinie, 1927/28 w T. Miejskim w Grodnie, 1928/29 w T. Gong w Krakowie (w lecie 1929 z zespołem tego t. w War­szawie), 1929/30 w T. Popularnym i Kameralnym w Łodzi, w 1930-33 w T. Nowym w Poznaniu (w 1931 z zespołem tego t. w Gdańsku), w sez. 1933/34 w T. Pol­skim w Poznaniu, 1934/35 w T. Kameralnym w Czę­stochowie, w 1936-38 w T. im. Wyspiańskiego w Ka­towicach. Grał m.in. Koryna ("Jak wam się podoba"), Bobczyńskiego ("Rewizor"), Skapena ("Szelmostwa Ska-pena"), Czkawkę ("Wieczór Trzech Króli").

Bibl.: Szczublewski: Artyści i urzędnicy.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.