biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Włodzimierz Miarczyński

nie żyje
ur. 1879-11-27, Kraków
zm. 1946-03-28, Kraków

Biografia

MIARCZYŃSKI Włodzimierz (27 XI 1879 Kraków - 28 III 1946 Kraków), aktor. Ukończył gimn. św. Anny i szkołę przemysłową w Krakowie. Debiutował 3 VI 1900 w T. Miejskim w Krakowie i występował na tej scenie do 1903. W sez. 1903/04 występował w T. Lu­dowym we Lwowie, w 1904/05 w zespole J. Puchniewskiego w Sosnowcu, w sezonie 1905/06 uczestniczył w objeździe zespołu Cz. Janowskiego po miastach Kró­lestwa Polskiego i Rosji, w marcu 1906 występował nadal w jego zespole w Kijowie. Od sez. 1906/07 wrócił do teatru krakowskiego. W czasie I wojny świat. pra­cował jako sanitariusz w szpitalu wojskowym. Po wojnie wrócił do T. im. Słowackiego w Krakowie i 10 III 1926 obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artyst. w roli Kłosa ("Pan poseł"). W 1931 ustąpił z t. i objął stanowisko wójta w Czorsztynie. Obdarzony nie najlepszymi warunkami zewnętrznymi (niski, krępy, o grubych rysach i szorstkim głosie) grał role charakte­rystyczne, wyróżniając się w odtwarzaniu typów ludo­wych. Role: Dorożkarz ("Ich czworo"), Kasper ("Wesele"), Ksantias ("Chmury"), Organista ("Zaczarowane koło"), Wielki Książę Konstanty ("Kordian"), Gen. Dąbrowski ("Szlakiem Legionów"), Fabian ("Wieczór Trzech Króli").

Bibl.: Biegański s. 296 (il.); Olszewski: Z kronik teatr.; Spis ZASP 1923; Afisze, IS PAN.

Ikon.: K. Żelechowski: M. jako Bartosz Głowacki (Kościusz­ko pod Racławicami), olej, 1925 - T. im. Słowackiego, Kra­ków; NN: M. jako Jędrek-Mędrek (Betleem polskie), akw., 1905-06 - MHKraków; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa, MHKraków.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.