teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Joanna Cortés

śpiewak-solista

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Opera Wrocław
okres:1982 - 1986
stanowisko:śpiewak-solista

2.

miejsce pracy:Teatr Wielki Łódź
okres:1986 - 1991
stanowisko:śpiewak-solista

3.

miejsce pracy:Teatr Wielki Warszawa
okres:1991 - 1995
stanowisko:śpiewak-solista

4.

miejsce pracy:Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki Poznań
okres:1995 - 1997
stanowisko:śpiewak-solista
uwagi:od 1 IX 95 do 28 II 97

5.

miejsce pracy:Teatr Muzyczny „Roma” Warszawa
okres:1997 - 2000
stanowisko:śpiewak-solista
uwagi:od 1 III 97

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.