biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefan Szulc

aktor-lalkarz, Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana Będzin

Biografia

SZULC Stefan

(ur. 11 października 1974, Sosnowiec, Polska)

Aktor-lalkarz, dramatopisarz. Od 1995 roku jest zawodowo związany z teatrem. W latach 1995 -1997 współpracował Teatrem i kabaretem studenckim AKT z Katowic. Od 1997 roku działał aktywnie przez trzy lata w Teatrze Treści Przenośnych w Będzinie. W 1998 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalizacją w zakresie krytyki literackiej. Jest także absolwentem Studium Aktorskiego przy Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, które ukończył w 2001 roku. W czasie studiów był członkiem zarządu Akademickiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Następnie pracował jako aktor w Lubuskim Teatrze im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze do roku 2004. Sprawował ponadto w teatrze opiekę nad Muzeum Lalek. Od 2005 roku jest aktorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Debiutancki tomik poetycki Szulca ukazał się w 2002 roku i nosił tytuł "Miasta". Jako dramatopisarz ma w swoim dorobku sztuki "Monodram", "Kocie dni" i "Bumer".

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.