teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Anatol Stern

nie żyje
ur. 1899-10-24, Warszawa
zm. 1968-10-19, Warszawa

Biografia

STERN Anatol (24 X 1899 Warszawa - 19 X 1968 Warszawa), kierownik lit. teatru. Był synem Samuela S., dziennikarza, i Małgorzaty z domu Lange, mężem Alicji Stern, tłumaczki. Ukończył gimn. i od 1919 studiował na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie. Potem zamieszkał w Warszawie. Był czołowym poetą grupy futurystów, bohaterem głośnych skandali literackich. Wspólnie z J. Iwasz­kiewiczem redagował pismo "Nowa Sztuka". W 1923 był kier. lit. efemerycznego, eksperymental­nego Teatru Nieprawdopodobieństw "Niebieski Młyn", jak pisano "teatru formalnego i anty logicz­nego" (otwarcie 2 V). Recenzował pierwsze dramaty S.I. Witkiewicza. W 1. trzydziestych był członkiem Rady dla Spraw Kultury Film.; pisał scenariusze (np. adapt. "Przedwiośnia") i artykuły poświęcone problemom sztuki filmowej. Redagował tygodnik artyst. "Stop", był red. działu film. w pismach "Ekran i Scena" i "Kino-Teatr". Pisał na tematy teatr i film. do czasopism "Skamander", "Comoedia", "Reflektor", "Tydzień Aktualności". Po wy­buchu II wojny świat. znalazł się we Lwowie. Od stycznia do września 1940 był w więzieniu, nast. pracował jako kier. wydz. teatr. lwow. Domu Kul­tury Ludowej, przy którym w pierwszej poł. 1941, wraz z W. Domańskim i J. Prutkowskim, organi­zował pol. teatr. Po wybuchu wojny niem.-radzieckiej znalazł się w Kujbyszewie, gdzie był jednym z kier. artyst. teatru. W styczniu 1942 wstąpił do Armii Pol. i przedostał się na Bliski Wschód. Do 1948 mieszkał w Palestynie, był współpracownikiem "Biuletynu Wolnej Polski". W 1948 wrócił do War­szawy, pisywał m.in. w "Teatrze" i w "Dialogu". Był autorem dramatów, np. "Szkoła geniuszów", "Pani Dulska na rozdrożu", "Cudotwórca", "Rzeźnia".

Bibl.: Bibliografia dramatu; Degler: Witkacy; Hist. filmu t. 2-3; SWPP seria 1; Kur. Warsz. 1923 nr 120; Rocz. Lit. 1968 (J. Chudek); Tyg. Powsz. 1968 nr 4.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.