teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Julian Sztatler

nie żyje
ur. 1914-11-10, Bielsk Podlaski
zm. 1964-04-08, Warszawa

Biografia

SZTATLER Julian (10 XI 1914 Bielsk Podlaski - 8 IV 1964 Warszawa), aktor. Był synem Leona i Anny Sz. Ukończył szkołę średnią i Państwową Szkołę Włókien­niczą. Do wybuchu II wojny świat, pracował w fabry­ce włókienniczej. W 1945 występował w Domu Żoł­nierza w Łodzi, w 1946 tamże w T. Syrena, potem w Warszawie: w 1949 w Domu Żołnierza, w 1955 w T. Syrena (najczęściej jako piosenkarz w przedsta­wieniach składanych). Brał też udział w programach estradowych oraz w audycjach radiowych. Wyjeżdżał też jako piosenkarz na występy zagraniczne. W osta­tnich latach życia był kierownikiem kabaretu piosenki w kawiarni Pod Gwiazdami oraz reżyserem w Studio Piosenki PAGART-u.

Bibl.: Życie Warsz. 1964 nr 86; Akta, SPATiF.

Ikon.: Fot. w roli - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.