biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Gołaszewski

nie żyje
ur. 1903-04-04, Warszawa
zm. 1940, Warszawa

Biografia

GOŁASZEWSKI Jerzy (4 IV 1903 Warszawa - ok. 1940), aktor, reżyser, dyr. teatru. W sez. 1928/29 wy­stępował w T. Polskim w Warszawie w rolach epizo­dycznych, w sez. 1929/30 należał do zespołu T. Polskie­go w Katowicach, na pocz. 1932 współpracował z T. im. Żeromskiego w Warszawie, gdzie m.in. wyreżysero­wał "Białe fartuszki". W sez. 1932/33 pracował jako aktor i reżyser w T. Miejskich we Lwowie, reżyserując tu m.in. "Weimar". W 1933 objął dyr. T. Miejskiego w Sos­nowcu i na tym stanowisku pozostał do marca 1938, występując także jako aktor i reżyser. Zginął podczas II wojny światowej. Grał m.in. Posła ("Samuel Zbo­rowski" F. Goetla), Konstabla ("Opera za trzy grosze"), Mefista ("Weimar").

Bibl.: Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I (il.); Kur. warsz. 1938 nr 84.

Ikon.: Fot. w rolach - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.