biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Piotr Orłowski

nie żyje

Biografia

ORŁOWSKI Piotr (działał 1921-1938), aktor. Począt­kowo występował na scenach ros., m.in. w Irkucku, Kazaniu, Charkowie, Rostowie, Moskwie, Petersburgu, Baku, Tyflisie, Władykaukazie, Kisłowodsku, Jałcie i Odessie; ten okres jego działalności nie jest dokładnie znany. W 1921 przyjechał do Warszawy i pod koniec tego roku zaczął występować w t. Qui Pro Quo. W sez. 1922/23 grał w T. Miejskim w Grodnie, 1923/24 w T. Nowości w Warszawie, 1924/25 w Płocku, 1928/29 w T. Reduta w Wilnie, w 1930-31 uczestniczył w objaz­dach zespołu Reduty. W 1931-34 występował w T. Miejskim w Grodnie, w 1935-38 w T. Wołyńskim w Łucku. Określany jako "aktor szkoły rosyjskiej", grywał takie role, jak np. Fouche ("Madame Sans Gene"), Senator ("Dziady"), Derwid ("Lilla Weneda"). Grał też w filmie "Uśmiech losu". Zmarł podczas II wojny światowej. Niektóre z podanych tu wiadomości mogą dotyczyć występującego w tym samym okresie -> Ta­deusza Orłowskiego.

Bibl.: Logeion 1936/37 nr 3 (il.)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.