biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Adam Bystrzyński

nie żyje

zm. 1941, Lwów

Biografia

BYSTRZYŃSKI Adam Jerzy, właśc. Bernadzikiewicz (działał od 1918 - zm. 1941 Lwów), aktor, reżyser. Występował w 1918-20 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1921-23 w T. Miejskim we Lwowie, w sez. 1923/24 w T. Polskim w Katowicach, 1924/25 w T. Polskim w Wilnie, 1925/26 w T. Nowym w Poznaniu, 1926/27 w T. Miejskim w Lublinie, 1927/28 w T. Miej­skim w Toruniu, 1928-31 w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1932/33 w T. Miejskich w Wilnie, 1934-37 znów w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1938/39 w T. Miej­skim im. Orzeszkowej w Grodnie, 1939-41 w Państw. T. Polskim we Lwowie. Grał takie role, jak np. Wielorzecki ("Dziewczyna z lasu"), Genio ("Pan Damazy"), Zdzisław ("Radcy pana radcy"), Gustaw ("Śluby panień­skie"), Krotowski ("Polityka"). Reżyserował m.in. "Gromiwoję" w Poznaniu (1937). Zmarł w więzieniu lwow. aresztowany przez Niemców.

Bibl.: Sobański: Teatr pol. na Śląsku; Pam. teatr. 1963 z. 1-4 s. 240, 265, 266; Programy, IS PAN, MTWarszawa.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.