biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Korecki

nie żyje
ur. 1889-10-24, Częstochowa
zm. 1942-10-12, Warszawa

Biografia

KORECKI Kazimierz, właśc. Piotr Kazimierz Grek, także Grek-Korecki (24 X 1889 Częstochowa - 12 X 1942 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru. Był synem Stanisława Greka i Jadwigi ze Sławińskich, mężem ak­torki Jadwigi Czechowskiej. Studiował na Uniw. Jagiell. i 3 IV 1911 wystąpił w IX wieczorze klasycznym Aka­demickiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego. Od lutego 1913 do kwietnia 1914 występował w T. Pol­skim w Poznaniu, następnie służył w wojsku. W 1916-20 pracował jako aktor i reżyser w krak. T. Ludowym (przemianowanym w 1918 na Powszechny). 19 VIII 1920 ożenił się z aktorką Jadwigą Czechowską. W sez. 1921/22 grał i reżyserował w T. Narodowym w Toruniu, 1922/23 w T. Komedia w Warszawie, w 1923-27 w T. Nowym w Poznaniu, w 1927-33 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w sez. 1934/35 w T. Polskim w Poznaniu. W sez. 1935/36 był (wraz z S. Kordowskim) współdyrektorem T. Nowego w Poznaniu. W 1936-38 pracował znów jako aktor i reżyser w T. Miejskim w Bydgoszczy, w sez. 1938/39 w T. Polskim w Poznaniu. Podczas II wojny świat. pracował w Warszawie w kawiarni Gospo­da Włóczęgów i na scenie nie występował. Grał takie role, jak np. Fon Kostryn ("Balladyna"), Ry­cerz ("Wesele"), Major ("Pan Geldhab"). Ceniony był jednak przede wszystkim jako reżyser. Dbał szczególnie o stronę widowiskową przedstawienia. Wg A. Grzymały-Siedleckiego "dniami i nocami gotów był ślęczeć nad autentyką historyczną danego kostiumu". Reżyserował m.in. "Kordiana" (1921), "Nie-boską komedię" (1937).

Bibl.: Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Łoza: Czy wiesz I; Trzechlecie T.N. w Toruniu; Pam. teatr. 1962 z. 1 (S. Skwar-czyńska).

Ikon.: Fot. pryw. - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.