teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Kossowski

nie żyje
ur. 1910-05-08, Kraków
zm. 1986-10-19, Katowice

Biografia

Stanisław Kossowski (8 V 1910 Kraków - 19 X 1986 Katowice), aktor. Debiutował w T. im. Słowac­kiego w Krakowie w sez. 1938/39. Po wojnie zdał eksternistyczny egzamin aktorski (1945) i na sez. 1945/46 został zaangażowany do T. Miejskiego w Sos­nowcu. W sez. 1946/47 występował w Miejskich T. Dramatycznych w Krakowie, od sez. 1947/48 do końca sez. 1975/76 w T. Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach, z wyjątkiem sez. 1948/49, kiedy grał na scenie T. Ziemi Opolskiej w Opolu, wchodzącego wówczas w skład T. Śląsko-Dąbrowskich. Niektóre role: Jerzy ("Głupi Jakub" Rittnera), Filio ("Panna Maliczewska" Zapolskiej), Frank ("Wyspa pokoju" Pietro­wa), Kaczała ("Kulig" Wybickiego), Michał ("Wychowanka" Fredry), Wojtek ("Wesele" Wyspiańskiego), Wasilij ("In­tratna posada" Ostrowskiego), Oront ("Szkoła żon" Mo­liera), Wuj ("W naszym domu straszy" Dworzeckiej).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1986/1987 tom XXVIII, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1993

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.