teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Halina Kossobudzka

nie żyje
ur. 1920-08-29, Grudziądz
zm. 1994-07-26, Warszawa

Biografia

HALINA KOSSOBUDZKA-WOSZCZEROWICZ - aktorka. Ur. w 1920 r. Jako aktorka debiutowała w Teatrze Miejskim w Grodnie w 1939 r. rolą Zośki w "Niespodzian­ce" K. H. Rostworowskiego. W la­tach 1940-1941 występowała w pro­wadzonym przez Aleksandra Wę­gierkę Państwowym Polskim Tea­trze Białoruskiej SRR w Białymsto­ku. Od 1944 r. do 1948 związana była najpierw w Lublinie a później w Łodzi z Teatrem Wojska Polskie­go, gdzie grała m. in. Rachelę w "Weselu" i Elektrę w dramacie Giraudoux. Po przeniesieniu się do Warszawy była aktorką teatrów Współczesnego (1949-1967), Ate­neum (1967-1976), Polskiego (1976-1983) i Narodowego (1983-1989). Krytyka do najwybit­niejszych jej kreacji zalicza Eleono­rę w "Tangu" Mrożka i rolę Hestii w "Wyzwoleniu" Wyspiańskiego. Wy­stępowała też w filmach (np. w "Chłopach", reż. J. Rybkowskiego) w radiu i telewizji. W okresie stanu wojennego była członkiem władz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON). Zmarła 26 lipca 1994 r. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.

Źródło: Więź nr 10, 1994-10-01

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.