teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marian Kondracki

nie żyje
ur. 1903-08-10, Warszawa
zm. 1950-05-06, Lublin

Biografia

KONDRACKI Marian (10 VIII 1903 Warszawa - 6 V 1950 Lublin), aktor. Pochodził z rodziny robot­niczej. Już w 1918 brał udział w przedstawieniach ama­torskich. Później występował w zespołach objazdowych oraz w t. rewiowych, m.in. w 1931 w warsz. t. Mignon. Podczas II wojny świat. pracował jako kelner, a okre­sowo występował w jawnych t. Stara Mewa i Niebieski Motyl. W 1944 został wywieziony do obozu hitlerow­skiego. Po powrocie do kraju występował w zespołach objazdowych, a w 1947-50 należał stale do zespołu T. Miejskiego w Lublinie (przemianowanego następnie na T. im. Osterwy). Grał wówczas takie role, jak np. Krzysztof Kapka ("Poskromienie złośnicy"), Epistates ("Obrona Ksantypy"), Dostigajew ("Jegor Bułyczow"), Hoppe ("Niemcy"), Major ("Damy i huzary").

Bibl.: Sztandar Ludu 1950 nr 125; Życie lub. 1950 nr 125; Programy, IS PAN

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.