teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Julian Tuwim

nie żyje
ur. 1894-09-13, Łódź
zm. 1953-12-27, Zakopane

Biografia

TUWIM Julian (13 IX 1894 Łódź - 27 XII 1953 Za­kopane), kierownik artyst. i lit. teatru. Był synem Izy­dora T. i Adeli z Krukowskich. Wybitny poeta, w okre­sie dwudziestolecia międzywojennego współpracował z t. kabaretowymi i rewiowymi, w sez. 1946/47 był kie­rownikiem artyst. T. Muz. Domu Wojska Polskiego, w sez. 1947/48 i 1948/49 kierownikiem artyst. i lit. T. No­wego w Warszawie, a w 1949/50 i 1950/51 jego kierow­nikiem literackim. W okresie pracy T. w t. war; z. odby­ły się m.in. premiery "Wesela Figara", "Rewizora", "Słomko­wego kapelusza", "Jadzi wdowy", "Porwania Sabinek", "Zem­sty nietoperza", "Moralności pani Dulskiej", "Zielonego gila", "Pigmaliona", "Dam i huzarów", "Milionowego jajka". T. jak wspominała w "Świecie" jego sekretarka (H. Kosskowa), "był bardzo gorliwym kierownikiem literackim, lubianym przez zespół, prawie zawsze obecnym na pró­bach". Był również autorem wielu przekładów utwo­rów dramatycznych i adaptacji scenicznych.

Bibl.: J. Stradecki: Julian Tuwim. Bibliografia, Warszawa 1959; SWPP; Świat 1957 nr 2; Życie Warsz. 1946 nr 280; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.