teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Irena Hrehorowicz

nie żyje
ur. 1930-12-27, Wilno
zm. 1980-03-09, Kraków

Biografia

HREHOROWICZ Irena, właśc. I. Sawka, zamężna Topczewska (27 XII 1930 lub 2 I 1931 Wilno - 9 III 1980 Kraków), aktorka. Była córką Wło­dzimierza, oficera zaw., i Janiny Sawków. Po zdaniu eksternistycznej matury studiowała w krak. PWSA, którą ukończyła 1952. W 1952-54 należała do ze­społu T. Dramatycznych we Wrocławiu, potem wró­ciła do Krakowa i w sez. 1954/55 występowała w T. Satyryków a 1955-59 należała do zespołu T. im. Słowackiego. W 1959-61 występowała w T. im. Jaracza w Olsztynie. 24 VI 1961 wyszła za mąż i do 1964 nie występowała. W sez. 1964/65 grała w krak. T. Groteska (używając nazwiska Hrehorowicz-Topczewska), w 1965-67 w T. im. Jaracza

w Olsztynie, 1967-70 w T. im. Fredry w Gnieźnie. Potem nie była związana na stałe z żadną sceną, występowała dorywczo w krak. teatrach, powierzano jej epizody w filmach. Grała m.in.: Olę ("Chirurg"), Vicenzę ("Bieg do Fragala"), Jamrozkę ("Odwiedziny"), Kasię ("Wesele"), Annę ("Dwa teatry"), Anastazję ("Zbrodnia i kara"), Wasylisę ("Na dnie"), Belinę ("Cho­ry z urojenia").

Bibl.: Almanach 1979/80; PWST w Krakowie; Programy, IS PAN; Akta, T. Groteska i T. im. Słowackiego Kraków.

Film: 1975 - Moja wojna, moja miłość (f.), Noce i dnie (f.); 1976 - Daleko od szosy (s.tv); 1977 - Noce i dnie (s.tv); 1978 - Do krwi ostatniej (f.); Materiały - Archi­wum TVWarszawa. Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.