teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zbigniew Obuchowski

nie żyje
ur. 1903-03-29, Płock
zm. 1975-11-10, Warszawa

Biografia

OBUCHOWSKI Zbigniew (29 III 1903 Płock - 10 XI 1975 Warszawa), aktor. Był synem Konrada, technika komunikacji wodnej, i Barbary O., mężem Ireny Kryszko. W 1921 ukończył Gimn. im. Zamoyskiego w Lublinie, po czym pracował w Banku Krajowym w Warszawie, a w 1925-26 odbył służbę wojskową. W 1927-29 uczęszczał na Kursy Wokalno-Dramatyczne H. J. Hryniewieckiej w Warsza­wie. Po ukończeniu nauki został przyjęty do zespołu Reduty i do 1931 uczestniczył w jej objazdach po prowincji. Później przeszedł do zespołu objazdowe­go K. Adwentowicza, z którym grał m.in. w Kaliszu (kwiecień 1932). Występował nast. w T. im. Żerom­skiego w Warszawie (z zespołem tego teatru grał gościnnie w Gdańsku w sierpniu 1932), w T. Ka­meralnym w Warszawie (1933), w T. Miejskim w Sosnowcu (sez. 1933/34), w Lublinie (sez. 1934/35.. W 1935-39 był organizatorem i reżyserem zespołów amat. na terenie lubelszczyzny, współpracował z Instytutem Naukowym w Puławach. W czasie oku­pacji niem. prowadził sklep w Lublinie. Po wojnie pracował jako urzędnik w laboratorium chemicznym pn. Ozet w Warszawie. W 1952 wrócił na scenę i grał w Warszawie: w T. Polskim (do 1956), był równocześnie kier. organizacji przedstawień w T. Kameralnym, w T. Domu Wojska Pol. (sez. 1956/57) i T. Ludowym (1957-60, kierował też organizacją przedstawień jego drugiej sceny - T. Małego przy ul. Czackiego). Od sez. 1960/61 do końca życia pracował w dziale reklamy i wydawnictw artyst. T. Dramatycznego, a okresowo (w sez. 1968/69 1973/74, 1974/75, 1975/76) był wymieniany w ze­spole aktorskim tego teatru. Grał role epizodyczne, m.in. takie jak: Fotoreporter ("Will Stark"), Goniec ("Romulus Wielki"), Ławnik ("Marchołt gruby, a sproś­ny"), Marullus ("Juliusz Cezar"), Dworzanin ("Kroniki królewskie").

Bibl.: Almanach 1975/76; Ciesielski: Teatr pol. w Gdańsku; Kaszyński: Teatralia; O zespole Reduty s. 415; Wilski: Szkolnictwo; Żywot: Dwadzieścia sezonów; Życie Warsz. 1975 nr 261, 263; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, fot, IS PAN.

Film.: Materiały - Archiwum TYWarszawa.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR; Rola - Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.