teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Krystyna Chimanienko

nie żyje
ur. 1934-12-11, Warszawa
zm. 1972-03-27, Warszawa

Biografia

CHIMANIENKO Krystyna (11 XII 1934 Warsza­wa - 27 III 1972 Warszawa), aktorka, piosenkarka. Była córką Stefana Ch., rzemieślnika, i Anieli z Łukasiaków. W 1952 zdała maturę w Lic. H. Rze­szotarskiej w Warszawie, nast. studiowała na Wydz. Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1954 zda­wała bez powodzenia egzamin wstępny do PWST. Od 1954 grała w Studenckim T. Dramatycznym Politechniki (debiut w "Płaszczu"), 1957-61 w stu­denckim kabarecie Stodoła, gdzie zyskała rozgłos jako Ubica ("Ubu Król", 1959). We wrześniu 1961 zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Występo­wała na estradach, m.in. w kabaretach: Szpak (sez. 1961/62), Olimp (1962), Manekin (1962-63). Od 1963 grała w warsz. t. dram.: Ateneum (Hela - "Niech no tylko zakwitną jabłonie", 1963 i Pacjentka - "Męczeństwo i śmierć Jean-Paul Marata", 1967), Komedia (sez. 1965/66 i 1966/67), nast. do końca życia w STS (t. zaw. od 1970), gdzie występowała m.in. jako Nauczycielka ("Wódko, wódeczko"), Ładna robotnica ("Akt przerywany") i Olga ("Solo na perku­sji"). Grała też w filmach. Zginęła w wypadku samochodowym.

Bibl.: Almanach 1971/72; J. Karpiński: Wokół "Stodoły" 1956-1981, [Warszawa 1982]; ITD 1972 nr 16 (il.); Radar 1972 nr 6 (il.); Życie Warsz. 1972 nr 75, 76; Afisze, programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Film.: 1964 - "Liczę na wasze grzechy" (f.); 1966 - "Ktokolwiek wie..." (f.); 1969 - "Rzeczpospolita babska" (f.); 1971 - "Kłopotliwy gość" (f.); Fragm. kronik film. z 1957-71, Arch. WFD; Materiały - Archiwum TV Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.