teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Rafał Maćkowiak

aktor, Teatr Rozmaitości Warszawa

Nagrody

1.

nagroda:Gwarancja Kultury dla reżysera i zespołu TR Warszawa w kategorii teatr za "zespołową kreację w przedstawieniu "Nietoperz". Spektaklu, który rozpetuje groteskowy, muzyczno-teatralny żywioł, by zadać jedno z najpoważniejszych pytań: czy człowiek ma prawo sam zdecydować o zakończeniu swego życia?"
rok otrzymania:2013

2.

nagroda:Kalisz - 53. Kaliskie Spotkania Teatralne - Grand Prix za kreację aktorską w przedstawieniu "Nietoperz" w TR Warszawa
rok otrzymania:2013

3.

nagroda:Kalisz - LVI Kaliskie Spotkania Teatralne - Nagroda Aktorska za rolę w spektaklu "Ewelina płacze" Anny Karasińskiej (nagroda dla zespołu TR Warszawa)
rok otrzymania:2016

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.