teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bronisław Dąbrowski

nie żyje
ur. 1903-11-24, Bielce (Besarabia)
zm. 1992-04-10, Kraków

Nagrody

1.

nagroda:Katowice - FSRiR - nagroda za reżyserię sztuk wystawianych na festiwalu przez Teatry Dramatyczne w Krakowie, a w szczególności za reżyserię "Trzech sióstr" Antoniego Czechowa
rok otrzymania:1949

2.

nagroda:Nagroda Państwowa (zespołowa) II stopnia za inscenizację i reżyserię sztuki "Mądremu biada" Aleksandra Gribojedowa w Teatrze Polskim w Warszawie
rok otrzymania:1951

3.

nagroda:Festiwal Dramatów Wyspiańskiego - I nagroda za reżyserię "Wyzwolenia" w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1958

4.

nagroda:Państwowa Nagroda Artystyczna II stopnia
rok otrzymania:1962

5.

nagroda:Katowice - II OFSRiR - II nagroda za inscenizację i reżyserię przedstawienia "Ocean" Aleksandra Sztejna w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie oraznagroda zespołowa za najlepszą inscenizację na sztuki radzieckiej
rok otrzymania:1962

6.

nagroda:Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za twórczość inscenizacyjną i reżyserię "Przygody z Vaterlandem" Leona Kruczkowskiego i "Oceanu" Anatol Sztejna w T.im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1963

7.

nagroda:Wrocław - IV Wrocławski Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych - nagroda za reżyserię przedstawienia "Przygoda z Vaterlandem" Leona Kruczkowskiego w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
rok otrzymania:1963

8.

nagroda:Nagroda miasta Krakowa
rok otrzymania:1964

9.

nagroda:Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki ZSRR za zasługi w krzewieniu współpracy kulturalnej między Polską a ZSRR
rok otrzymania:1970

10.

nagroda:Tytuł i odznaka Zasłużony Pracownik Kultury przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki Słowackiej Socjalistycznej Republiki "za długoletnią aktywną współpracę w dziedzinie polskiej i słowackiej teatralnej kultury"
rok otrzymania:1971

11.

nagroda:Złota Odznaka Miasta Bratysławy przyznana przez Miejską Radę Narodową Bratysławy oraz odznaka Zasłużony Pracownik Kultury przyznana przez ministra kultury SSR "za długoletnią aktywną współpracę w dziedzinie polskiej i słowackiej kultury tea
rok otrzymania:1971

12.

nagroda:Nagroda miasta Krakowa
rok otrzymania:1972

13.

nagroda:Nagroda tygodnika "Przyjaźń" za całokształt Działalności Artystycznej w Dziedzinie Realizacji Sztuk Rosyjskich i Radzieckich
rok otrzymania:1974

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.