biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janina Wojtczak

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Teatr Rozmaitości Wrocław
okres:1960-09-01 - 1962
stanowisko:sufler, inspicjent

2.

miejsce pracy:Teatr Rozmaitości Wrocław
okres:1966 - 1967-08-12
stanowisko:sufler, inspicjent

3.

miejsce pracy:Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego Wrocław
okres:1967-08-13 - 1968
stanowisko:sufler, inspicjent

4.

miejsce pracy:Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wielkopolski
okres:1970-09-01 - 1973
stanowisko:inspicjent

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.