teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Witold Kopeć

aktor, Teatr im. Juliusza Osterwy Lublin

Nagrody

1.

nagroda:Lublin - nagroda prezydenta m. Lublina z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
rok otrzymania:1999

2.

nagroda:Warszawa - Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dzieł Polskich Romantyków - Naroda Specjalna jury za interpretację "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego w Teatrze Studio w Lublinie
rok otrzymania:1999

3.

nagroda:Poznań - I Konkurs Dla Aktorów Na Artystyczną Interpretację Tekstu Biblijnego i Klasycznego "Verba Sacra" - Nagroda Prezesa Radia "Merkury"
rok otrzymania:2001

4.

nagroda:Lublin - nagroda marszałka woj. lubelskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
rok otrzymania:2006

5.

nagroda:Lublin - V Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich - wyróżnienie za reżyserię spektaklu "Trzy rozmowy z Panem Herbertem"
rok otrzymania:2009

6.

nagroda:Lublin - dyplom uznania marszałka województwa lubelskiego
rok otrzymania:2012

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.