teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Bąk

nie żyje
ur. 1923-01-02, Krasnystaw
zm. 1987-08-29, Skolimów

Biografia

Henryk Bąk (2 I 1923 Krasnystaw - 29 VIII 1987 Skolimów), aktor. Ukończył warsz. PWST z siedzibą w Łodzi (1949). Jako słuchacz szkoły występo­wał w T. Placówka w Warszawie w roli Hrabiego Lodowico ("Pies ogrodnika" de Vegi). W sez. 1949/50 grał w T. Dramatycznych we Wrocławiu, w l. 1950-54 w T. Dramatycznych w Krakowie, w l. 1954-58 tamże w T. im. Słowackiego, następnie na scenach warsz.: w T. Dramatycznym (1958-61), T. Polskim (1961-71), T. Narodowym (1971-74), T. Polskim (1974-76), T. na Woli (1976-79) i znów w T. Polskim (sez. 1979/80). Gościnnie występował m.in. w warsz. T. Współczes­nym (1958, 1966). Grał takie role, jak: Stanisław ("W Błędomierzu" Iwaszkiewicza), Azdak ("Kaukaskie kredowe koło" Brechta), Książę Konstanty ("Kordian" Słowackiego), Matyjas "Kikut" ("Opera za trzy grosze" Brechta), Sokrates ("Jaskinia filozofów" Herberta), Do­olittle ("Pigmalion" Shawa), Orgon ("Świętoszek" Molie­ra), Czebutykin ("Trzy siostry" Czechowa), Szczepan ("Złodziej" Myśliwskiego), Ojciec ("Wcześniak" Radlińskiego). Był popularnym aktorem filmowym i telewi­zyjnym (np. "Eroika", "Orzeł", "Rok pierwszy", "Zezowate szczęście", "Kwiecień", "Miejsce dla jednego", "Trzy kroki po ziemi", "Życie raz jeszcze", serial "Dyrektorzy"). W l. 80-tych z powodu choroby ustąpił ze sceny i zamieszkał w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1986/1987. Tom XXVIII. Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.