teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Rudolf Zbrojewski

nie żyje
ur. 1889-04-17, Lwów
zm. 1966-12-28, Gliwice

Biografia

ZBROJEWSKI Rudolf Mikołaj (17 IV 1889 Lwów - 28 XII 1966 Gliwice), aktor. Był synem Mikołaja Zająca i Józefy z Pernalów, ojcem reżysera Zbig­niewa Zbrojewskiego. Nazwisko rodowe zmienił są­downie na Zbrojewski; od pocz. działalności teatr. używał go jako pseudonimu. Po ukończeniu szkoły średniej we Lwowie przygotowywał się na scenę pod kier. R. Żelazowskiego i W. Siemaszkowej. Według własnej relacji, debiutował w 1913 na Scen­ce Literackiej we Lwowie (może chodzi tu o T. Niezależny). Od 1916 lub 1917 do 1925 należał do zespołu T. Miejskiego, nast. T. Miejskich we Lwowie. W 1926-29 występował tamże w T. Ma­łym i z jego zespołem wyjeżdżał w 1927 do Sta­nisławowa. W sez. 1929/30 ponownie grał w T. Miejskich, 1930/31 w T. Nowości. W późniejszych latach występował w różnych zespołach objazdo­wych, a od 1933, w sez. letnich, organizował przed­stawienia w uzdrowisku Lubień Wielki. Po wybuchu II wojny świat. występował w 1939-41 w ukr. T. im. Łesi Ukrainki we Lwowie. Podczas okupacji niem. pracował jako urzędnik. Po wojnie przeniósł się na Śląsk, ale pocz. chorował i do T. im. Wy­spiańskiego w Katowicach zaangażował się dopiero w 1948. W zespole tym pozostał do końca życia. Grał przed wojną takie role, jak: Gospodarz ("Krąg interesów"), Mlaskauer ("Jan Maciej Karol Wścieklica"), a po wojnie: Grzela ("Szkoła żon"), Michał Lagena ("Dożywocie"), Jaskrowicz ("Grzech"), Aktor ("Wy­zwolenie"), Dozorca ("Śmierć gubernatora"), Prawnik ("Fircyk w zalotach").

Bibl.: Almanach 1966/67; Linert: T. Śląski; ŚSB t. 3 (A. Linert); T. Śląski 1922-72 s. 167, 168 (il.); Poglądy 1967 nr 3; Akta, ZASP; Autobiografia, mps - IS PAN.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.