teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Otrembski

nie żyje
ur. 1890-06-04, Częstochowa
zm. 1961-08-07, Częstochowa

Biografia

OTREMBSKI, Otrębski Jan (4 VI 1890 Częstochowa - 7 VIII 1961 Częstochowa), aktor, dyr. teatru. Był synem Leona i Marii Otrembskich. Za udział w strajku szkolnym 1905 został usunięty z ros. gimn. w Często­chowie. Naukę kontynuował w pol. szkole prywatnej. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. B. Skąpskiego. W 1909 zaangażował się do zespołu M. Przybyłko-Potockiej w Częstochowie. Debiutował w drobnej roli Dworzanina ("Obrona Częstochowy"). Następnie występował w różnych zespołach prowincjo­nalnych, m.in. Cz. Wiśniewskiego, E. Majdrowicza, J. Puchniewskiego, B. Skąpskiego, J. Myszkowskiego, w 1916 u H. Czarneckiego w Kielcach. W sez. 1922/23 należał do zespołu t. w Inowrocławiu. W 1924 wraz z M. Szewczyńską objął dyr. T. Miejskiego w Grudzią­dzu, w sez. 1926/27 był dyr. T. Popularnego w Lesznie, a od 15 III 1927 T. Rozmaitości w Częstochowie, gdzie założył "Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru" i doprowadził do otwarcia nowego t. przy ul. Kilińskie­go. W sez. 1933/34 był dyr. T. Miejskiego w Grodnie, w 1934/35 w Kaliszu (wspólnie z J. Krokowskim) i w 1935/36 w Radomiu. Podczas II wojny świat. prowa­dził w Częstochowie bar. Od 1950 do końca życia wy­stępował w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, gdzie w 1957 obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pra­cy scen. w roli Alfreda Amoroso ("Filomena Marturano"), a 22 IV 1961 pięćdziesięciolecia w roli Zwicknagla ("Kelner Hauptmann z Kolonii"). Grał role charakterys­tyczne, do najbardziej znanych należały: Kusy ("Za­czarowane koło"), Zbyszko ("Moralność pani Dulskiej"), Kapelan ("Damy i huzary").

Bibl.: Almanach 1960/61; Gaz. czest. 1957 nr 46, 1958 nr 32, 1961 nr 92, 95; Teatr 1961 nr 17; Akta SPATiF nr 1545; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.