teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Wiśniewski

nie żyje
ur. 1898-02-15, Lublin
zm. 1954-01-24, Wrocław

Biografia

WIŚNIEWSKI Jan Bolesław (15 II 1898 Lublin - 24 I 1954 Wrocław), aktor, dyr. teatru. Był synem Jana i Bronisławy W. Ukończył siedem klas gimnazjum. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. S. Wysockiej. W 1921 zaczął występować na scenach Domu Żołnierza. W 1922 zaangażował się do T. Miej­skiego w Lublinie i był tu do 1925, może dłużej. W 1925 zdał aktorski egzamin ZASP. W 1927-29 występował w t. w Kielcach, a w 1930-34 w Często­chowie. Później przebywał w Rumunii. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. W 1944 wstąpił do Wojska Polskiego; wtedy też został przydzielony do T. Centralnego Domu Żołnierza w Lublinie, gdzie występował w 1944-47. W następnych latach grał we Wrocławiu: w sez. 1947/48 w T. Lalki i Aktora, w sez. 1948/49 w T. Dolnośląskim, a od 1949 do końca życia w T. Dramatycznych. W 1953 (po odejściu W. Horzycy) został dyr. wroc. T. Dramatycznych i pełnił tę funkcję w sez. 1953/54. Grał role charakte­rystyczne; ważniejsze z nich (po II wojnie świat.): Samuel Gardner ("Profesja pani Warren"), Berest ("Chirurg"), Muromski ("Małżeństwo Kreczyńskiego"), Kamiński ("Sprawa rodzinna"), Orgon ("Świętoszek"), Hoppe ("Niemcy"), Boś ("Sułkowski").

Bibl.: Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Gaz. rob. 1954 nr 22 (il.), 25 (il.); Sł. pol. 1954 nr 27; Afisze i programy, IS PAN; Akta SPATiF nr 627; Dziesięć lat działalności Państw. T. Dra­matycznych we Wrocławiu (1945-55), Wrocław 1955 (il.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.