teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Bronisław Wilczek

nie żyje
ur. 1940-07-25, Łódź
zm. 1976-01-18, Bielsko-Biała

Biografia

WILCZEK Bronisław Izydor (25 VII 1940 Łódź - 18 I 1976 Bielsko-Biała), aktor. Był synem Bronisława i Anny Wilczków. W 1968 ukończył Wydz. Aktorski PWSTiF w Łodzi. W sez. 1968/69 występował w T. Współczesnym we Wrocławiu; debiutował rolą Lulka w adapt. "Przedwiośnia". W 1969-71 był aktorem T. Wybrzeże w Gdańsku, 1971-73 T. im. Węgierki w Białymstoku. W sez. 1973/74 grał w T. Polskim w Bielsku-Białej, 1974/75 w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, a na sez. 1975/76 zaangażował się ponownie do teatru w Bielsku-Białej. Grał m.in. w Białymstoku - Nieśmiałowskiego ("Klub kawalerów"); w Kaliszu: Tuzenbacha ("Trzy siostry"), Birbanckiego ("Dożywocie"), Kirkora ("Balladyna"), Ludmira ("Pan Jowialski"); W Bielsku: Willego ("Niemcy"), Cara ("Kordian"). Przy­gotowywał rolę XX w "Emigrantach". Zginął w wy­padku narciarskim.

Bibl.: Almanach 1975/76; Express Wiecz. 1976 nr 15; Akta

(tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.