biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Edward Wejman

nie żyje
ur. 1899-04-08, Płońsk
zm. 1975-03-17, Warszawa

Biografia

WEJMAN Edward (8 IV 1899 Płońsk - 17 III 1975 Warszawa), dyrygent, kierownik muzyczny. Był synem Franciszka W. i Konstancji z Pytlińskich. Kształcił się w Konserwatorium Muz. w Warszawie w grze na puzonie oraz dyrygenturze (m.in. pod kier. G. Fitelberga i A. Dołżyckiego). Studia ukoń­czył w 1924, nast. pracował jako puzonista i dy­rygent orkiestr amatorskich. W 1944 wstąpił do orkiestry T. Wojska Pol., z którym przybył do Łodzi. W 1945-49 był kier. muz. i dyrygentem tego teatru oraz wykładowcą PWSM. W 1949 prze­niósł się do T. Polskiego w Warszawie, był jego kier. muz. do przejścia na emeryturę 31 X 1969. Opracował ilustracje muz. do wielu przedstawień, m.in. do "Wesela". Okresowo dyrygował też orkie­strami zespołów pieśni i tańca, m.in. "Śląska".

Bibl.: Almanach 1974/75; Błaszczyk: Dyrygenci; Tyg. Powsz. 1975 nr 21; Akta, T. Polski Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.