teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Hilary Krzysztofiak

nie żyje
ur. 1926-10-28, Szopienice
zm. 1979-09-30, Waszyngton

Biografia

KRZYSZTOFIAK Hilary (28 X 1926 Szopienice - 30 IX 1979 koło Waszyngtonu), scenograf. Był synem Jana K. i Marii z Helwigów, mężem Kry­styny Miłotworskiej, dziennikarki. Ukończył w 1951 ASP w Warszawie. Zajmował się gł. malarstwem, grafiką, dekoracją wnętrz i wystawiennictwem. W 1960-69 był red. graficznym dwutygodnika "Ruch Muzyczny". Debiutował jako scenograf w lutym 1962 jednoaktówkami S. Mrożka w T. im. Węgierki w Białymstoku. Do 1968 opracował scenografię piętnastu prem. gł. w Białymstoku, i sporadycznie na scenach Poznania, Olsztyna, Koszalina, Opola i Warszawy (Scena 61, T. Ateneum i T. Komedia). Projektował oprawę plastyczną do sztuk kameral­nych, w większości współczesnych, często jedno­aktówek, a także takich, jak: "Skiz" (1962), "Profesja pani Warren" (1963), "Zabawne zdarzenie" (1965), "Historia Manon Lescaut" (1968). Od 1969 przebywał na emigracji, gł. w Niemczech Zachodnich, gdzie sporadycznie opracowywał scenografię do sztuk S. Mrożka.

Bibl.: Almanach 1979/80; Ruch Muz. 1979 nr 21; Sztandar Młodych 1960 nr 103, 1961 nr 129; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.