teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Wacław Wacławski

nie żyje
ur. 1877-03-21, Kutno
zm. 1957-07-13, Jelenia Góra

Biografia

WACŁAWSKI Wacław, właśc. W. Kowalski (21 III 1877 Kutno - 13 VII 1957 Jelenia Góra), aktor, reży­ser, dyr. teatru. Był synem Juliana i Salomei Kowal­skich. Szkołę techniczną ukończył w Warszawie. Sztuki aktorskiej uczył się pod kier. R. Morozowicza. W 1902-05 występował w Lublinie, w 1905-11 w Sosnowcu, w sez. 1911/12 sam był dyr. zespołu objazdowego. W czasie I wojny świat. pracował jako technik drogo­wy. Od 1918 był reżyserem w T. Praskim w Warszawie, w 1923 głównym reżyserem, a 1924-26 kierownikiem artyst. tego teatru. W 1926 występował w T. Odrodzo­nym w Warszawie, 1927 w zespołach objazdowych, w sez. 1928/29 w T. Polskim w Warszawie, w sez. 1929/ 30 w T. Ludowym, w sez. 1930/31 w T. Miejskim w Lublinie. W 1932-39 pracował jako reżyser w T. Domu Żołnierza w Lublinie. Okres II wojny świat. spędził w Lublinie pracując fizycznie. W 1944-50 występował w t. lub. (23 IV 1949 obchodził tam jubileusz pięćdziesięcio­lecia pracy scen.), w 1950 w Świdnicy, a od 1951 do końca życia w Jeleniej Górze. Grał m.in. Niewolnika ("Obrona Ksantypy"), Thompsona ("Szklanka wody"), Og­rodnika ("Świecznik"), Dorożkarza ("Ich czworo"), Samue­la ("Sędziowie"), Rejenta ("Zemsta"), Majora ("Damy i hu­zary").

Bibl.: Lorentowicz: T. Polski; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; Świat 1925 nr 5 (il.); Akta SPATiF nr 1057; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.