teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Stróżyńska

nie żyje
ur. 1909-11-13, Kraków
zm. 1968-05-24, Opole

Biografia

STRÓŻYŃSKA Maria, Wanda, zamężna Kassowska (13 XI 1909 Kraków - 24 V 1968 Opole), tancerka, aktorka. Była córką Antoniego S. i Ale­ksandry Stróżyńskiej z Dawidowiczów (zob. t. 1), żoną aktora Bronisława Kassowskiego (ślub w 1942), matką aktorek: Teresy Kassowskiej-Zielińskiej i Ewy Kassowskiej-Wyszomirskiej. Po ukończeniu szkoły średniej, uczyła się w szkole baletowej E. Koszut­skiego. W sez. 1922/23 należała jako tancerka do zespołu T. Polskiego w Katowicach, w 1923 występowała w operetce krak., w sez. 1925/26 i 1926/27 znowu w T. Polskim w Katowicach, 1927/28 (być może dłużej) znowu w operetce krak., 1931/32 i 1932/33 w T. Miejskim w Sosnowcu, w 1933-39 ponownie w Katowicach. W 1936, po ukończeniu kursów dram. przy T. Polskim w Katowicach, zdała egzamin aktorski ZASP-u i odtąd występowała jako aktorka dramatyczna. W okresie okupacji niem., od marca 1944 występowała w jawnym Krak. T. Po­wszechnym. Po wyjściu za mąż w 1942, używała niekiedy na scenie nazwiska Kassowska. Po wojnie, w 1945-47 występowała w T. Polskim w Bydgo­szczy, w sez. 1947/48 w T. Powszechnym TUR w Krakowie, 1948/49 w T. Polskim w Bielsku, 1949/50 w T. Wybrzeże w Gdańsku, 1950/51 w T. Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, w 1952-55 w T. Dra­matycznych w Szczecinie, w sez. 1956/57 w T. Ziemi Rzeszowskiej, w 1958-61 w T. im. Węgierki w Białymstoku, 1961-65 w T. im. Osterwy w Go­rzowie Wielkopolskim; od sez. 1965/66 do końca życia w T. Ziemi Opolskiej. Początkowo grała tzw. drugie amantki, np. Lucy ("Obiad o ósmej"), Joannę ("Arletta i zielone pudła") oraz epizodyczne role po­kojówek i służących; potem role charakterystyczne, np. Eleonorę ("Cyd"), Radczynię ("Wesele"), Mirska ("Klub kawalerów"), Maniewiczową ("Żabusia"), Uderską ("Królowa przedmieścia"), Ftetetitę ("Cezar i Kleo­patra"), Tykalską ("Pan Damazy"), Matkę ("Grupa Laokoona"), Marfę ("Burza" A. Ostrowskiego), Lady Bracknell ("Mój brat niepoprawny").

Bibl.: Almanach 1967/68; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; Nawrat: Repertuar; Sobański: Teatr Pol. na Śląsku; Żywot: Dwadzieścia sezonów; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 175, 204, 205; Teatr 1968 nr 19; Trybuna Op. 1968 nr 26; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.