biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Alojzy Kluczniok

nie żyje
ur. 1914-04-08, Knurów pow. Rybnik
zm. 1962-01-01, Kraków

Biografia

KLUCZNIOK Alojzy (8 IV 1914 Knurów pow. Ryb­nik - 1 I 1962 Kraków), dyrygent. Był synem urzędni­ka Emila K. i Anny z Malinowskich. Studiował w kon­serwatorium w Krakowie grę na fortepianie, kompozy­cję i dyrygenturę. W 1935-39 komponował muzykę do przedstawień krak. t. Cricot i występował w nich, m.in. śpiewając partię Uberta ("La serva padrona"). W 1945 został kierownikiem muz. T. im. Wyspiańskiego w Ka­towicach, współpracował też z T. Powszechnym w Kra­kowie i T. Miejskim w Częstochowie. Od 1947 był kierownikiem chóru Polskiego Radia w Krakowie, a jednocześnie od 1954 dyrygentem i kierownikiem muz. operetki w krak. T. Muzycznym. Komponował także ilustracje muz. do sztuk teatr. oraz pieśni i kantaty.

Bibl.: Almanach 1961/62; Błaszczyk: Dyrygenci; PSB XIII (J. Habela; tu bibl. i ikon.); SMP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.