Mirosława Marcheluk

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Teatr Ziemi Opolskiej Opole
okres:1960 - 1962
stanowisko:aktorka

2.

miejsce pracy:Teatr 7.15 Łódź
okres:1962 - 1964
stanowisko:aktorka

3.

miejsce pracy:Teatr im. Stefana Jaracza Łódź
okres:1964 - 1974
stanowisko:aktorka

4.

miejsce pracy:Teatr Nowy Łódź
okres:1974 - 1990
stanowisko:aktorka

5.

miejsce pracy:Teatr Nowy Łódź
okres:1990 - 1993
stanowisko:p.o. dyrektora

6.

miejsce pracy:bez etatu
okres:1993 - 2003

7.

miejsce pracy:Teatr Nowy Łódź
okres:2003 - 2010
stanowisko:aktorka
uwagi:od 1 IX 2003 do 13 XI 2010

8.

miejsce pracy:Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka Łódź
okres:2009 - 2010
stanowisko:zastępca dyrektora d/s artystycznych
uwagi:od 21 VIII 2009 do 13 XI 2010

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.