teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janina Gajdzianka

nie żyje
ur. 1927-05-20, Królewska Huta
zm. 1970-04-21, Chorzów

Biografia

GAJDZIANKA, Gajda, Janina Matylda, zamężna Gawrońska (20 V 1927 Królewska Huta, obecnie Chorzów - 27 IV 1970 Chorzów), tancerka. Byta córką prokurenta Jana Gajdy i Marii z domu Kubica, żoną Tadeusza Gawrońskiego (ślub 27 VII 1949). Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1941- 45 (do stycznia 1945) uczęszczała do czteroletniej niem. szkoły średniej w Chorzowie i do trzyletniej szkoły baletowej przy operze katowickiej. Od 1 II do 30 V 1945 była tancerką w Śląskim T. Muzycznym pod dyr. W. Śliwskiego i S. Gardy. Następnie zaan­gażowała się do powstającej Opery Katowickiej (od 1949 Opera Śląska) w Bytomiu; z teatrem tym związana była do końca życia, pocz. od 1 XII 1945 jako koryfejka, a od 1 X 1956 jako solistka baletu. Zmarła nagle, po prem. baletu "Pan Twardowski" (25 IV 1970), w którym tańczyła Panią Twardowską. Tańczyła m.in. takie partie, jak: Fatma - we wsta­wkach baletowych w operze "Casanova", Jesień ("Ko­pciuszek"), Księżna i trzy duże łabędzie ("Jezioro łabędzie"), Swatka ("Szurale"), Żona sułtana ("Legenda ochrydzka"), Aspazja i Helena ("Noc Walpurgi").

Bibl.: Almanach 1969/70; Opera Śląska 1945-70; Afisze i programy, IS PAN; Akta, Opera Śląska Bytom; Akta (tu fot.), ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.