biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Edward Łada-Cybulski

nie żyje
ur. 1900-09-13, Kraków
zm. 1964-01-17, Kraków

Biografia

ŁADA-CYBULSKI Edward (13 1X1900 Kraków - 17 I 1964 Kraków), aktor. Był synem Antoniego Cy­bulskiego i Franciszki z Osuchowskich. Po ukończeniu w 1918 gimn. w Krakowie służył przez dwa lata w wojsku. W 1920-22 studiował na Uniw. Jagiell. i równo­cześnie uczęszczał do szkoły dram. J. Wiśniowskiego. W końcu 1923 zdał w Warszawie aktorski egzamin eksternistyczny. Jeszcze jako student zaczął w grudniu 1920 występować w krak. T. Powszechnym, początkowo jako chórzysta, a potem, do 1922, jako statysta. W sez. 1922/23 występował w T. Apollo w Poznaniu, w sez. 1923/24 w objazdowym T. Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Równocześnie studiował w Szkole Dziennikarsko-Publicystycznej w Poznaniu, którą ukończył 1924 i podjął pracę w dzienniku "Słowo" w Radomiu; 1924-29 występował w T. Miejskim w Radomiu. Od 1929 do 1939 pracował już tylko jako dziennikarz w "Gońcu Warszawskim", "Ostatnich Wiadomościach", "Starcie". W czasie II wojny świat. był konduktorem w warsz. EKD. W 1945-52 był kie­rownikiem Oddziału Kultury i Sztuki Prezydium MRN-w Słupsku. Zorganizował amatorski t. pod nazwą Zespół Dramatyczny Słupskiego Tow. Miłośników Sce­ny i kierował nim oraz występował na jego scenie w 1947-52. W październiku 1952 został zaangażowany do T. Dolnośląskiego w Jeleniej Górze, gdzie występo­wał do 1957. Od 1957 do końca życia występował w T. Ludowym w Nowej Hucie. Role: Albin ("Śluby panieńskie"), Franio i Lipowski ("Szczęście Frania"), Sielski ("W małym domku"), Fonsio ("Wesele Fonsia"), Poeta ("Wesele"), Profesor Sonnenbruch ("Niemcy"), Jaskrowicz (Grzech), Aryst (Fircyk w zalotach), Daum (Panna Maliczewska), Jakub ("Nowy Don Kiszot"), Gonzalo ("Burza" Szekspira), Gruszczyński ("Sen srebrny Salomei"), Jabłoński ("Radość z odzyskanego śmietnika").

Bibl.: Almanach 1963/64; J. Timoszewicz, A.W. Kral: Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960, Kraków 1962; Teatr 1964 nr 10; Życie lit. 1964 nr 4; Akta Ministerstwa Kultury i Sztuki; Akta SPATiF nr 2099.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.