teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Teofila Koronkiewicz

nie żyje
ur. 1901-12-20, Lepel k. Witebska
zm. 1985-09-23, Warszawa

Biografia

Teofila Koronkiewicz, zam. Twardowska (20 XII 1901 Lepel k. Witebska - 24 IX 1985 Otwock), aktorka. W l. 1918-20 przygotowywała się do zawodu aktorskiego w szkole dram. w Penzie, m. in. pod kier. Mikołaja Swietłowidowa, potem w Miejskiej Szkole Dramatycznej w Krakowie (ukończyła w 1924), gdzie następnie grała w T. im. Słowackiego (1925-27), w późniejszych l. w T. na Pohulance w Wilnie (sez. 1932/33), ale głównie związana była ze scenami poznańskimi: T. Nowym (sez. 1930/31, 1935/36, 1936/37 i gościnnie z zespołem tegoż w 1931 w Gdańsku), z T. Polskim (sez. 1933-35, 1936/37) i T. Narodowym (sez. 1937/38, a gościnnie z zespołem tego t. jeździła po woj. poznańskim, Pomorzu, woj. warszawskim i łódzkim, m. in. w Płocku). W sez. 1938/39 była zaangażowana w T. Polskim w Bydgoszczy, miała też tam pozostać w sez. 1939/40. Grała takie role, jak Rosa ("Książę Niezłomny" Słowackiego), Fanny ("Fanny" Pagnola), Panna ("Dziady" Mickiewicza), Marysia ("Wesele" Wyspiańskiego), Barbara ("Protest" Bąka). W czasie wojny pracowała w gospodarstwie w Klarysewie pod Warszawą, w 1945 organizowała ruch artystyczny młodzieży wiejskiej na terenie Konstancina, Jeziorny i Skolimowa. W okresie powojennym grała na scenach warsz.: w Miejskich T. Dramatycznych (1945-49), w T. Powszechnym (1949-68) i T. Narodowym (1 I 69 - 31 XII 75), m. in. Florę ("Ciotunia" Fredry), Julię ("Cudzoziemczyzna" Fredry), Kliminę ("Wesele" Wyspiańskiego), Panią Grubach ("Proces" Kafki), Matkę ("Głupiec i inni" Broszkiewicza), Hrabinę ("Szachy" Grochowiaka), Adelaidę ("Zabawa w koty" Örkeny'ego). 1 I 76 przeszła na emeryturę.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.