biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Zych

nie żyje
ur. 1909-07-06, Lwów
zm. 1974-07-03, Rzeszów

Biografia

ZYCH Stanisław (6 VII 1909 Lwów - 3 VII 1974 Rzeszów), aktor. Był synem Stanisława i Jó­zefy Z., mężem Janiny z domu Ryczaj. Początkowy okres jego życia nie jest znany. W 1949 zaczął występować w T. Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie i pozostał w nim do 1951, nast. przeniósł się do T. im. Żeromskiego w Kielcach (1952-55). W 1953 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Potem wy­stępował w T. Polskim w Bielsku-Białej (1955-57), T. im. Jaracza w Olsztynie (1959-60), Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszalinie (1960-69) i po­nownie w Rzeszowie w T. im. Siemaszkowej (od 1969 do końca życia). Grał takie role, jak: Klaudio ("Wiele hałasu o nic"), Łukasz ("Lekarz mimo woli"), Bill ("Zwykła sprawa"), Anzelm ("Pierwszy dzień wol­ności"), Wojewoda ("Mazepa"), Józef ("Grzech"), Ojciec ("Wyzwolenie").

Bibl.: Almanach 1973/74; Teatr 1974 nr 18; Akta, T. im. Siemaszkowej Rzeszów; Programy, IS PAN; Akt zgonu nr 592/74, USC Rzeszów.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.