teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Katarzyna Feldmanowa

nie żyje
ur. 1886-03-07, Lwów
zm. 1974-02-28, Jelenia Góra

Biografia

FELDMAN Katarzyna Anna, także Ketty, z Sawickich, 2°v. Mayerowa (7 III 1886 Lwów - 28 II 1974 Jelenia Góra), śpiewaczka, aktorka. Była córką Edwarda (Edmunda) Sawickiego i Marii z Ligęzów, żoną najpierw Ferdynanda Feldmana (zob. t. 1), potem Emila Mayera, matką aktorki Krystyny Feldman. Uczyła się we Lwowie; odbywała tu rów­nież studia wokalne u W. Wysockiego i A. Dianniego, a lekcji gry aktorskiej udzielał jej W. Kwiatkiewicz. Debiutowała pod nazwiskiem panieńskim w sez. 1908/09 w T. Polskim w Poznaniu, m.in. 23 I 1909 w partii Jasia ("Jaś i Małgosia"). W 1909-15 należała do zespołu opery i operetki T. Miejskiego we Lwowie; wystąpiła tu po raz pier­wszy 14 X 1909 w roli Księcia Golesco ("Nietoperz"); wyjeżdżała w tym okresie z t. lwow. na występy do Krakowa (lato 1910, 1911, 1913). W 1910 lub 1911 poślubiła Ferdynanda Feldmana i odtąd uży­wała niekiedy nazwiska podwójnego lub samego Feldmanowa. Od 1915 występowała w Krakowie, pocz. w T. Ludowym, nast. Powszechnym (od 1918), później zaś w T. Miejskim Opera i Operetka i T. Nowości (do ok. 1930). Po II wojnie świat, używała wyłącznie nazwiska Feldmanowa. Od sierp­nia 1946 była w komitecie organizacyjnym, a nast. w gronie nauczycielskim Państw. Szkoły Muz. w Opolu; uczyła tu śpiewu do 1948. Od 1948 do 31 VIII 1964, tj. do emerytury, była aktorką T. Dol­nośląskiego w Jeleniej Górze (pocz. nazwa: T, Mia­sta Jeleniej Góry); tu obchodziła 20 I 1961 jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Wyróżniała się dobrym głosem mezzosopranowym, muzykalnością i pracowitością; grą aktorską, jak pisał D. Baranowski, "obmyśloną do najdrobniej­szego szczegółu, dyskretną i wyrównaną". Śpiewała m.in. takie partie w operach, jak; Magdalena ("Rigoletto"), Lola i Santuzza ("Rycerskość wieśniacza"), Jadwiga ("Straszny dwór"), Zofia ("Halka"), Mercedes ("Carmen"), Gertruda ("Jaś i Małgosia"), Fryderyk ("Mignon"), Fiodor ("Borys Godunow" - prem. pol. w 1911), Filipiewna ("Eugeniusz Oniegin"), w ope­retkach, m.in.: Jenny ("Walc miłości"), Delia ("Królo­wa kina"), Zosia ("Baron Kimmel"), Czipra ("Baron cygański"); śpiewała też Basie ("Zabobon, czyli Kra­kowiacy i Górale") i Rozynę ("Nocleg w Apeninach" z muzyką E. Gluzińskiego). Po II wojnie świat. występowała wyłącznie w rolach dram., m.in. grała: Agafię Tichonowną ("Ożenek"), Potapowną ("Panna bez posagu"), Gałczychę ("Grzesznicy bez winy"), Pa­nią Gąsowską ("Szatan z VII klasy").

Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Almanach 1973/74; Bar: Dzieje t. krak. s. 172; Jankowski, Misiorny; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 381, 383; T. w Jeleniej Górze (il.); Gaz, Lwów. 1909 nr 227, 237 (D. Baranowski); Prz. Teatr. i Kinematogr. 1921 nr 33, 1922 nr 47; Scena i Szt. 1909 nr 56; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Archiwalia dotyczące scen krak., Aren. m. Krakowa i woj. krak. (sygn. TM-55).

Film.: Materiały - Archiwum TV Warszawa.

Ikon.: Fot. - Bibl. Nar.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.