teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stefania Kornacka

aktorka, nie żyje
ur. 1900-12-22, Warszawa
zm. 1996-09-16, Skolimów

Biografia

Stefania Kornacka, właśc. Około-Kułak (22 XII 1900 Warszawa -16 IX 1996 Konstancin-Jeziorna), aktorka. Była wychowanką warsz. Instytutu Reduty (1923-25), brała udział w pracach artyst. T. Reduta w Warsza­wie i Wilnie (1924-28). Wystąpiła w kilkuna­stu prem., m.in. jako: Panna Młoda ("Wesele" Wyspiańskiego), Harfiarka ("Wyzwolenie" Wy­spiańskiego), Zaza ("Książę Niezłomny" Słowac­kiego), Felcia ("Żeglarz" Szaniawskiego), Syl­wia ("Romantyczni" Rostanda), Maria ("W ma­łym domku" Rittnera), Klara ("Śluby panieńskie" Fredry), Wojewodzianka ("Zaczaro­wane koło" Rydla), Marysia ("Ptak" Szaniaw­skiego). Latem 1926 występowała, m.in. w Ło­wiczu, z S. Ordęgą w roli Anny ("Świt, dzień i noc" Niccodemiego). W 1928 zdała aktorski egzamin ZASPu. Zaangażowana w tym sa­mym roku przez T. Skarżyńskiego do T. Miej­skiego w Płocku, zagrała z powodzeniem Pan­nę Młodą w widowisku "Wesele na Kurpiach" Skierkowskiego, które zdobyło ogromną popu­larność na terenie całego kraju. Po gościnnych występach w Warszawie (wrzesień), na scenie T. Polskiego oraz w sali późniejszego T. Ate­neum, została w sez. 1928/29 przyjęta do Zes­połu Placówki Żywego Słowa pod kier. J. Gór­skiej i M. Szpakiewicza. Wzięła udział w prem. "Wandy" Norwida, zagrała Zosię ("Ślu­by" Górskiego), ale wkrótce wróciła do zespołu Skarżyńskiego i udała się w kolejny objazd po Polsce z "Weselem na Kurpiach", odwiedzając m.in. Kalisz (kwiecień 1929). W sez. 1929/30 i 1930/31 występowała w T. Polskim w Kato­wicach, w takich rolach, jak: Julia ("Stary ka­waler" Korzeniowskiego), Tereska ("Wesele na Górnym Śląsku" Ligonia i Kubiczka), Kazio ("Żołnierz królowej Madagaskaru" Dobrzań­skiego), Niusia ("Wicek i Wacek" Przybylskiego), Zuzia ("Zakochani" Flersa i Caillaveta). Nastę­pnie, aż do II wojny świat. grała na scenach warsz.: w 1.1931-32 w T. na Chłodnej np. Bertę ("Świerszcz za kominem" wg Dickensa) i Melę ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej) oraz w T. Polskim: Izabellę ("Elżbieta, królowa An­glii" Brucknera), Zojkę ("Defraudacja" Kataje­wa) i Pokojówkę ("Pigmalion" Shawa), w 1.1932-34 w T. Kameralnym, Rozmaitości, Narodowym, Nowym, Nowej Komedii: Klaudię ("Płaszcz" Go­gola), w sez. 1934/35 w T. Ateneum: Zosię ("Ułani księcia Józefa" Mazura) i Wandę ("Grube ryby" Bałuckiego), w sez. 1935/36 znów w T. Kameralnym: Helenkę ("Ponad śnieg" Żerom­skiego) i Kai ("Budowniczy Solness" Ibsena), w sez. 1936/37 w zespole TKKT, w Stołecz­nym T. Powszechnym, w sez. 1937/38 w T. Letnim. W czasie okupacji niem. zajmowała się handlem, w 1944 znalazła się w Lublinie, gdzie wstąpiła do T. Wojska Polskiego. W gra­nym tamże oraz w Krakowie i Łodzi, "Weselu" Wyspiańskiego występowała w roli Kliminy (sez. 1944/45). Po wojnie związana była z t. warsz.: w 1.1945-49 grała w Miejskich T. Dra­matycznych, m.in.: Annę ("Dwa teatry" Szania­wskiego), Bellę Charles ("Głęboko sięgają ko­rzenie" d'Usseau i Gowa), Panią Perrichon ("Po­dróż pana Perrichona" Labiche'a i Martina), Mrs Watty ("Zieleni się zboże" Williamsa), a po rozwiązaniu MTD, w sez. 1949/50 występowa­ła w warsz. T. Powszechnym w roli Jagnieszki ("Zieleni się zboże"). W 1.1950-55 w T. Dzieci Warszawy, potem pn. T. Nowej Warszawy, gdzie m.in. zagrała: Annę ("Sprawa Anny Kosterskiej" Lubeckiego) i Pannę Tox ("Dombey i syn" wg Dickensa). W1.1955-57 była aktorką T. Młodej Warszawy, od 1957 do emerytury, na którą przeszła w 1964, T. Klasycznego. Występowała, m.in. jako: Niania ("Dzikie łabę­dzie" Jeżewskiej), Maciejowa ("Popas króla je­gomości" Grzymały-Siedleckiego), Rozalia ("Umówiony dzień" Dybowskiego), Szarkowa ("Sto dni małżeństwa" Gergely), Staruszka ("Miecz Damoklesa" Hikmeta), Starsza Pani ("Krzywe lustra" Bystrzyckiej). W 1970 opubli­kowała "Opowiadania aktorki" oraz "Teorię" w to­mie wspomnień "O zespole Reduty 1919-1939". Mieszkała w Schronisku Artystów Wetera­nów Scen Polskich w Skolimowie.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1996/97 tom XXXVIII, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2002

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.