teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Powojewski

nie żyje
ur. 1894-04-15, Kraków
zm. 1971-03-12, Zielona Góra

Biografia

POWOJEWSKI Józef Marcin (15 IV 1894 Kra­ków - 12 III 1971 Zielona Góra), aktor. Był synem Jakuba i Ludmiły Powojewskich. Ukończył gimn. i szkołę dram. K. Gabryelskiego w Krakowie (1911). Informacje dotyczące jego działalności do 1939 są niepewne. Podobno w 1911-14 występował dorywczo w t. krakowskich. W 1920 brał udział w wojnie pol.-bolszewickiej. W 1922 uzyskał prawo angażowania się do teatrów ZASP-u. Był jedno­cześnie instruktorem amat. t. robotniczych i świet­licowych (m.in. w Brześciu i Grudziądzu). Pracował też jako księgowy. W 1945-54 był kier. Wydz. Kultury we Włocławku. W 1954 został zaangażo­wany do T. Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (w 1955 uzyskał uprawnienia aktorskie) i pozostawał tam do 1960. W 1960-64 był aktorem T. Dolno­śląskich w Jeleniej Górze, a nast. do 1971 T. Dra­matycznego w Wałbrzychu. Grał takie role, jak: Kostylew ("Na dnie"), Hrabia Respekt ("Fantazy"), Re­jent ("Zemsta"), Don Diego ("Cyd").

Bibl.: Almanach 1970/71; T. w Jeleniej Górze; Akta, T.

Dramatyczny Wałbrzych; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Film.: 1958 - Dwoje z wielkiej rzeki (f).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.